scout

Scout

Skautská organizace: Zábavné dobrodružství pro mládež

Historie skautingu a jeho vznik Skauting vznikl na začátku 20. století díky britskému generálovi Robertu Baden-Powellovi, který v roce 1907 zorganizoval první tábor pro chlapce v anglickém Brownseau. Tento tábor se setkal s velkým úspěchem a inspiroval Baden-Powella k založení skautského hnutí, které se brzy rozšířilo do...